top of page

Referenser & skryt

Debatt i Lund

 

Jag har under några år haft nöjet att anlita Lars Mogensen för Debatt i Lunds räkning och kan varmt rekommendera honom för allehanda moderatorsuppdrag. Han läser alltid in sig grundligt kring ämnet som ska debatteras och fungerar under planeringsstadiet som ett klokt och lyhört bollplank till debattredaktionen. Lars Mogensens långa erfarenhet som programledare i radio och förmåga att ta till sig svåra ämnen är en stor tillgång. Hans förberedelser inkluderar även samtal med panelisterna vilket bäddar för att alla får med sina viktigaste ståndpunkter. 

Ulrika Oredsson
Forskningskommunikatör och debattredaktör för Debatt i Lund, Lunds universitet. www.debattilund.se
 

Moderatorsuppdrag på Bokmässan 2023 - ett samtal med Fredrik Skavlan, Annie Löff och bisko

Samtalsledare på Bokmässan med Fredrik Skavlan, Annie Lööf och biskop Susanne Rappman i panelen.

Forskningskonferenser

 

”Vi har anlitat Lars vid flera tillfällen, som moderator för såväl konventionella konferenser som digitala. Med stor trygghet och en förmåga att sätta sig in i de flesta typer av frågor och ämnen, guidar han lyhört och tydligt deltagare och åhörare. Vi kan varmt rekommendera Lars som moderator och samtalsledare.”

Sigrídur Beck, PhD
Head of Grants and Innovation Office / Chef Forsknings- och innovationskontoret
Göteborgs Universitet

Lars och Åsa Wikforss 220511.jpg

I samtal med filosofen och akademiledamoten Åsa Wikforss.

Medicinkonferenser

 

Jag har haft förmånen att arbeta med Lars i flera olika sammanhang där han modererat forskare, högre chefer och beslutsfattare. Jag uppskattar Lars sätt att arbeta och samverka med. 
Några nyckelord som jag förknippar med Lars sätt att arbeta:


  • Lågmäld men tydlig


  • Lyssnande och samtidigt drivande i samtalen


  • Genomtänkt och strategisk i planering och genomförande


  • Väl förberedd med mycket stor bredd och djup på sin kunskap 

Ingemar Petersson

Forskningschef/Head of Research, Professor
Avd Forskning och Utbildning/Dept R&D
Skånes universitetssjukvård

Lars Mogensen autograf
bottom of page